Kontakt

Centrum Handlowe Tulipan
al. Piłsudskiego 94
92-202 Łódź

Numery telefonów do poszczególnych sklepów, znajdziesz w dziale SKLEPY.

Administracja
tel. 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: (42) 67 70 666

Kontakt dla mediów:
Marzena Molęda
EM GRUPA
tel. +48 791 283 257
e-mail: marzena@emgrupa.pl

Dane Spółki

Apsys Management sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099267, o numerze NIP: 521-30-21-282, REGON: 016027995, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych.