Materiały dla mediówLogotyp Centrum Handlowego Tulipan stanowi znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.), który to znak objęty jest prawem ochronnym o nr 177425, zastrzeżonym na rzecz spółki Galeria Tulipan sp. z o.o. Jednocześnie logotyp Centrum Handlowego Tulipan stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.). W związku z powyższym Zakazane jest jakiekolwiek wykorzystanie logotypu Centrum Handlowego Tulipan bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Galeria Tulipan Sp. z o.o.

Logo centrum (PDF)


Zdjęcie centrum (JPG)