Kontakt

CH Tulipan

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Biuro Obsługi Klienta Auchan
tel.: 42 67 70 666

 

Kontakt dla mediów:
Marta Molęda
EM GRUPA
tel.: 48 609 109 275
e-mail: marta@emgrupa.pl

 • pl

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Centrum Handlowym Tulipan codziennie dokładamy starań, by zapewnić klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfort zakupów. Stosujemy się do wytycznych Ministra Zdrowia i Rządu RP oraz wprowadzamy dodatkowe rozwiązania zwiększające Państwa bezpieczeństwo.

PASAŻE

Zdrowy dystans

 • Wszystkie wejścia do centrum są otwarte, by mogli się Państwo komfortowo i bezpiecznie przemieszczać po budynku;
 • Zgodnie z wytycznymi wyłączyliśmy z użytkowania ławki i strefy wypoczynku;
 • Na podłodze w strefie restauracyjnej umieściliśmy taśmy przypominające o zachowaniu bezpiecznego dystansu 2 metrów od pozostałych Klientów;
 • Przed wejściem do hipermarketu Auchan wyznaczona została kolejka z odstępami 2 metrów dla oczekujących na wejście do sklepu.

Dodatkowe środki higieny

 • Ustawiliśmy bezdotykowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściach do Centrum;
 • Regularnie ozonujemy pomieszczenia zamknięte;
 • Wprowadziliśmy dodatkową regularną dezynfekcję podłóg, korytarzy (ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy i ścian prowadzących do toalet) oraz koszy na śmieci, donic, klamek, poręczy;
 • Zainstalowaliśmy wygodny automat do zakupu maseczek i rękawiczek. Maseczki i rękawiczki są również w ofercie wybranych sklepów – między innymi w aptece i hipermarkecie Auchan.

Ograniczony pakiet usług

 • Tymczasowo wyłączyliśmy z użytkowania plac zabaw i bujaki dla dzieci;
 • Tymczasowo zawiesiliśmy możliwość wypożyczenia wózka dla osób niepełnosprawnych
 • Jeśli chcesz skorzystać z pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem, zadzwoń na podany na drzwiach numer telefonu – pracownik ochrony Ci je udostępni. 

Wszystkie ograniczenia wprowadzamy po to, by minimalizować ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo zakupów. Prosimy o wyrozumiałość! 

TOALETY

 • Zamontowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w toaletach;
 • Wprowadziliśmy dezynfekcję toalet oraz ozonujemy toalety;
 • By zminimalizować konieczność dotykania poszczególnych elementów wyposażenia toalet, armatura łazienkowa oraz podajniki płynu do dezynfekcji są bezdotykowe;
 • Przy umywalkach umieściliśmy instrukcje mycia oraz dezynfekcji rąk przygotowane według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • Udostępniliśmy również instrukcje bezpiecznego zdejmowania maseczki i rękawiczek jednorazowych, opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

STREFA RESTAURACYJNA I ROZRYWKA

 • Punkty gastronomiczne i ka­wiar­nie świad­czą usłu­gi za­rów­no w try­bie na miej­scu, jak i na wy­no­s”.
 • Ograniczyliśmy liczbę stolików i krzeseł znajdujących się w strefie restauracyjnej;
 • Ustawiliśmy dodatkowe dyspensery z płynami do dezynfekcji rąk;
 • Wykleiliśmy oznakowanie na podłodze przypominające o utrzymaniu bezpiecznego dystansu 2 metrów od innych Klientów stojących w kolejce;

Pod­czas po­by­tu w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej, pa­mię­taj by:

 • Zde­zyn­fe­ko­wać dło­nie przed wej­ściem do stre­fy lub lo­ka­lu;
 • Przy sto­le, pod­czas je­dze­nia za­cho­wać dy­stans 1,5 me­tra od in­nych;
 • Zdej­mo­wać osło­nę ust i no­sa je­dy­nie na czas po­sił­ku

SKLEPY

Poszczególne sklepy samodzielnie wdrażają zasady bezpiecznych zakupów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poszczególnych witrynach i, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kierowanie pytań bezpośrednio do obsługi sklepu. Listę sklepów wraz z kontaktami do poszczególnych lokali znajdziesz TUTAJ.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bezpieczeństwo zakupów w centrum handlowym zależy od każdego z nas. Bądźmy odpowiedzialni i bezpieczni. Stosujmy się do instrukcji bezpieczeństwa umieszczonych na terenie obiektu oraz poleceń personelu centrum i poszczególnych sklepów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami rozmieszczonymi na terenie Centrum Handlowego Tulipan – między innymi na drzwiach wejściowych, przy wejściach, na witrynach sklepów, w toaletach;
 • Zachowaj bezpieczny dystans 2 metrów od pozostałych Klientów;
 • Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa; maseczki możesz kupić w automacie na terenie galerii lub w wybranych sklepach, między innymi aptece, drogerii Hebe oraz hipermarkecie Auchan;
 • W sklepie dezynfekuj ręce lub zakładaj jednorazowe rękawiczki;
 • Nie spożywaj posiłków ani napojów na terenie centrum handlowego (z wyłączeniem strefy restauracyjnej);
 • Zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucaj do zamykanego kosza ze specjalnym oznakowaniem;
 • W sklepach i punktach usługowych wybieraj płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • W toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru;
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony.

Bądź na bieżąco!

Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Centrum Handlowym Tulipan na stronie www oraz na profilu centrum na portalu Facebook  

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
www.gov.pl/web/koronawirus

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?