Open hours

Shopping center

Monday – Saturday: 9:00 – 21:00
Trade sunday: 10:00 – 19:00

 

Auchan Hypermarket

Monday – Saturday: 7:30 – 22:00
Trade sunday: 9:00 – 21:00

 

Poczta Polska – post point

Monday – Thursday: 11:00 – 18:00 (break 13:00 – 13:30)
Friday: 13:00 – 20:00 (break 16:00 – 16:30)

 

Garden zone Zielona Przystań – parking lot of shopping centre

Monday – saturday: 10:00 – 19:00

Contact

Tulipan shopping centre

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Au­chan Cu­sto­mer Service
tel.: 42 67 70 666

 

Contact for media:
Weronika Machnik
Gru­­pa PRC Ho­l­ding
tel.: 690 044 181
e-mail: weronika.machnik@prc.pl

  • en

CCC S.A. is one of the largest footwear retail companies in Central Europe and one of the largest footwear manufacturers in the Old Continent. Through its subsidiary eobuwie.pl, the CCC Group is also a leader in the e-commerce footwear market in Central and Eastern Europe.

Contact details

tel: 42 674 16 05
www: ccc.eu/pl
facebook: www.facebook.com/CCC.Poland

Opening hours

Mon-Fri: 09:00 – 21:00
Saturday: 09:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 19:00

CCC S.A. is one of the largest footwear retail companies in Central Europe and one of the largest footwear manufacturers in the Old Continent. Through its subsidiary eobuwie.pl, the CCC Group is also a leader in the e-commerce footwear market in Central and Eastern Europe.
Today, the company is present in 29 countries – in ... read more 22, sales are conducted in over 1,000 stationary stores with a total area of ​​690,000 sq m. m2, and in 17 via the online channel. CCC has a total of 70 online platforms throughout Europe: eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee, Gino Rossi. In 2019, the CCC Group sold 52 million pairs of shoes, and its stationary stores were visited by 258 million customers. The group employs nearly 16,000 people. The prestige and financial credibility of the company are emphasized by the presence on the Warsaw Stock Exchange and participation in the group of 20 largest companies entering
included in WIG 20.
The modern portfolio of CCC is dominated by five dynamically developing own fashion brands: Gino Rossi, Lasocki, Jenny Fairy, Sprandi and DeeZee. The first of them is a timeless classic in a modern, slightly designer approach. Lasocki is a family brand – craftsmanship and craftsmanship
in the traditional Polish edition, which means the best quality of materials and workmanship, timeless classics, but also functionality. On the other hand, Jenny Fairy is the hottest trends available “for now” – a young, casual, witty brand, playing with fashion and the latest visual trends. Sprandi is a proposal for sports enthusiasts and supporters of comfort, which means a wide range of products for exercise and physical activity, but also for everyday wear. On the other hand, DeeZee equals bold, eye-catching stylizations that take into account the latest trends straight from the world’s fashion catwalks. In CCC, customers will also find iconic brands such as Reebok, Puma, New Balance, Converse or Skechers, and for the youngest – footwear with images of children’s idols from Disney’s fairy tales. In addition, a wide range of bags, backpacks, belts and other stylish accessories.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?