Open hours

Shopping center

Monday – Saturday: 9:00 – 21:00
Trade sunday: 10:00 – 19:00

 

Auchan Hypermarket

Monday – Saturday: 7:30 – 22:00
Trade sunday: 9:00 – 21:00

 

Poczta Polska – post point

Monday – Thursday: 11:00 – 18:00 (break 13:00 – 13:30)
Friday: 13:00 – 20:00 (break 16:00 – 16:30)

 

Garden zone Zielona Przystań – parking lot of shopping centre

Monday – saturday: 10:00 – 19:00

Contact

Tulipan shopping centre

al. Piłsudskiego
94 92-202 Łódź
tel.: 42 676 79 22
e-mail: lodz1@apsysgroup.pl

 

Au­chan Cu­sto­mer Service
tel.: 42 67 70 666

 

Contact for media:
Weronika Machnik
Gru­­pa PRC Ho­l­ding
tel.: 690 044 181
e-mail: weronika.machnik@prc.pl

  • en

Ap­sys Pol­ska

APSYS is one of the leading operators in the commercial real estate industry in Poland and France. The company carries out activities in the segment of commercial real estate, mixed-use projects, residential investments and in the area of ​​office space management. The company was founded in 1996 and operates as an investor, developer, rental agent, project manager and property manager.

All projects are implemented in accordance with the idea of ​​”Making cities vibe” – reviving urban space, creating unique experiences and caring for sustainable urban development. Apsys Polska combines professionalism with respect for the tradition, history of the place, its surroundings and social and environmental responsibility. Taking into account the specificity of a given location, it creates innovative “tailor-made” projects, in harmony with the city and the needs of its inhabitants, taking into account the specificity of a given place, the social context and the natural environment.
Thanks to many years of experience and specialist knowledge, all activities, regardless of the size and location of individual properties, are tailored to the client’s needs.

The company’s largest investments include Manufaktura in Łódź and Posnania in Poznań. APSYS Polska currently manages over 1,000,000 sq m. GLA in 23 commercial facilities located in 18 largest cities in the country, the Arkada Business Park office building in Bydgoszcz and the React office complex located in the center of Łódź. Apsys also runs a housing investment – Solea Mieszkania at Wyścigach in Warsaw’s Mokotów district.

More information: www.apsysgroup.com

Apsys Polska SA, with its registered office in Warsaw (postal code: 00-133), Aleja Jana Pawła II 22, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000447244, NIP: 526-17-88-225, REGON: 012339953, share capital in the amount of PLN 8,375,005.00, paid up in full.

APSYS POLSKA S.A.
Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
T: 48 22 701 92 00

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

Administratorem danych osobowych jest Ga­­le­­ria Tu­­li­­pan sp. z o.o. z sie­­dzi­­bą w Wa­r­sza­­wie (kod po­cz­to­­wy 03-286), przy ul. Malborskiej 41, (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Tulipan sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności centrum handlowego Tulipan w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?